câu-chuyện-rất-hay-mẹ-dạy-con-gái-khi-đi-lấy-chồng-1-500x280

Phụ nữ sinh ra chịu nhiều thiệt thòi, từ lúc còn trẻ đến khi lập gia đình, họ là người hi sinh.

Dưới góc nhìn Phật giáo, nữ nhân chịu nhiều đau khổ về tinh thần và thể xác hơn đàn ông. Bài viết này xin được trích dẫn 5 nỗi khổ của phụ nữ, được Đức Phật chỉ rõ. Từ lúc chịu cô đơn khi lây chồng, rời xa gia đình, bố mẹ, không bà con. Người đàn bà phải chịu các kỳ kinh nguyệt, phải mang thai, sinh con, phải hầu hạ đàn ông.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong Kinh Tương Ứng Bộ, chương 3, Tương ứng nữ nhân, Đức Phật dạy rằng:

“1. Ở đây, này các Tỷ-kheo, người đàn bà lúc trẻ tuổi đi đến nhà chồng, không có bà con. Đây là đau khổ riêng biệt thứ nhất, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải gánh chịu điều đó khác biệt với đàn ông.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người đàn bà có kinh nguyệt. Đây là đau khổ riêng biệt thứ hai, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông.

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải mang thai. Đây là sự đau khổ riêng biệt thứ ba, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một người đàn bà phải sanh con. Đây là đau khổ riêng biệt thứ tư, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông.

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải hầu hạ đàn ông. Đây là đau khổ riêng biệt thứ năm, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông.Đây chính là 5 nỗi khổ đau riêng biệt, chỉ có đàn bà mới thấu.

Phận nữ nhi chân yếu tay mềm, chịu nhiều thiệt thòi. Vì thế, người đàn ông hãy luôn luôn thương yêu, che chở, đối đãi tử tế với người nữ trên tinh thần từ bi hỷ xả và trí tuệ.

Theo Phunutoday