images2437717_img_0021a

Trường Đại học Đà Lạt và Công ty cổ phần Bảo tồn NFT Ngọc Linh ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

(LĐ online) – Ngày 28/02/2022, tại Trường Đại học Đà Lạt, Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và ứng dụng kết quả nghiên cứu giữa Trường Đại học Đà Lạt và Công ty cổ phần Bảo tồn NFT Ngọc Linh (Công ty CP Bảo tồn NFT Ngọc Linh) được tổ chức.

Đọc tin mỗi ngày