dai-ngo-nhan-tai-1

Mỹ phẩm Biora: Thu hút và đãi ngộ nhân tài

Hiểu rằng, sự phát triển của doanh nghiệp khôn thể thiếu sự đóng góp của các nhà phân phối, đại lý, Thương hiệu mỹ phẩm Biora đã tổ chức cuộc họp ĐÃI NGỘ NHÂN TÀI và thông qua những chính sách, quyền lợi hợp tác […]

Thương hiệu