miennhiem-21617094739463-1617096071411

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân với tỷ lệ 89,38%.

Ngày 30/3, Quốc hội tiến hành việc phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Sau khi trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia vào buổi sáng, vào buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Sau khi thành lập Ban kiểm phiếu (Ban kiểm phiếu tiếp tục làm việc trong các lần bỏ phiếu quyết định nhân sự tiếp theo), Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội như sau: có 475 đại biểu tham gia bỏ phiếu (trong tổng số 480 ĐBQH), trong đó, có 473 phiếu hợp lệ, 01 phiếu không hợp lệ; 464 phiếu đồng ý (bằng 96.66% tổng số ĐBQH); 09 phiếu không đồng ý (bằng 1.87% tổng số ĐBQH).

Kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia như sau: có 475 đại biểu tham gia bỏ phiếu (trong tổng số 480 ĐBQH), trong đó, có 472 phiếu hợp lệ, 02 phiếu không hợp lệ; 463 phiếu đồng ý (bằng 96.45% tổng số ĐBQH); 09 phiếu không đồng ý (bằng 1.87% tổng số ĐBQH).

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân với tỷ lệ 89,38% ( 429/449 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, 15 đại biểu không tán thành, 5 đại biểu không biểu quyết).

Nghị quyết có hiệu lực khi bầu được Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia mới.

Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân sinh ngày 12/4/1954, quê quán tại xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Bà là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XI. Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII. Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII.

Năm 2016, Quốc hội đã bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Bà là nữ Chủ tịch đầu tiên trong lịch sử Quốc hội Việt Nam và cũng là lãnh đạo nữ đầu tiên trong những chức danh chủ chốt, đứng đầu Đảng, Nhà nước. Bà cũng là người đầu tiên thực hiện quy định tuyên thệ khi nhậm chức.

Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV

Vào chiều 29/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã được trao tặng kỷ niệm chương hoạt động Quốc hội vì những đóng góp với hoạt động Quốc hội trong nhiệm kỳ vừa qua.

Cũng trong ngày 30/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Các đại biểu sau đó thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Theo đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ được giới thiệu làm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Theo chương trình dự kiến, vào ngày 31/3, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia mới. Tân Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Tóm tắt quá trình công tác của bà Nguyễn Thị Kim Ngân

Từ 8/1975 – 02/1976

– Nhân viên Văn phòng Ban Kinh tài khu 8

Từ 3/1976 – 7/1978

– Giải thể Khu, chuyển về Văn phòng Ty Tài chính Bến Tre

Từ 8/1978 – 6/1983

– Cán bộ Phòng Tài vụ- Thu quốc doanh

– Phó phòng Tài vụ- Thu quốc doanh (bổ nhiệm 6/1983)

Từ 7/1983 – 4/1987

– Phó phòng Tổ chức- Hành chính- Tổng hợp

Từ 5/1987 – 9/1990

– Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan

– Phó Giám đốc Sở Tài chính- Vật giá

Từ 10/1990 – 9/1991

– Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Liên cơ

– Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Sở Tài chính- Vật giá

– Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh

Từ 10/1991 – 3/1995

– Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính- Vật giá

– Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Liên cơ

– Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh

Từ 4/1995 – 3/2001

– Thứ trưởng Bộ Tài chính; Ủy viên Ban cán sự Đảng: Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ (từ 1996 đến 2002)

– Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan kinh tế Trung ương (từ 1996-2002)

Từ 4/2001 – 8/2002

– Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần IX của Đảng Cộng sản Việt Nam được bầu làm Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa IX.

– Thứ trưởng Bộ Tài chính

Từ 9/2002 – 2/2006

– Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa IX

– Bí thư tỉnh ủy Hải Dương

Từ 3/2006 – 4/2006

– Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần X của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục được bầu làm Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa X.

– Thứ trưởng Bộ Tài chính

Từ 5/2006 – 7/2007

– Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa X

– Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thương mại

Từ 8/2007 – 01/2011

– Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa X

– Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Từ 01/2011 – 7/2011

– Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục được bầu làm Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XI và được bầu làm Bí thư Trung ương Đảng khóa XI

– Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Từ 07/2011 – 5/2013

– Bí thư Trung ương Đảng khóa XI

– Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XII được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCNVN

Từ 5/2013 – 01/2016

– Tại Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XI, được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI

– Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCNVN

Từ 01/2016

– Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục được bầu làm Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII và Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII.

– Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCNVN

Ngày 31/3/2016

– Tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, bà được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Ngày 22/7/2016

– Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV

Ngày 30/3/2021

– Quốc hội thông qua Nghị quyết về phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Theo VTV